Betaalt de koper of de verkoper de onroerende voorheffing?

Vastgoednieuws

Betaalt de koper of de verkoper de onroerende voorheffing?

9 september 2022

Als je in het bezit bent van onroerend goed (huisvesting, grond, …) dan komt daar onroerende voorheffing (of grondlasten) bij kijken. Een jaarlijkse Vlaamse belasting die wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen, de indexatie en de opcentiemen.

Meer weten over het kadastraal inkomen? Klik dan hier. 

De onroerende voorheffing heeft betrekking op het lopende jaar. Wanneer je je eigendom verkoopt, is het vaak niet duidelijk wie de onroerende voorheffing van dat jaar moet betalen. De koper of de verkoper? 

Volgens de overheid moet diegene die op 1 januari van dat betreffende jaar nog eigenaar is, de onroerende voorheffing betalen. Al wordt dit in de praktijk vaak onderling tussen de koper en verkoper geregeld. Dit wordt dan in de verkoopovereenkomst opgenomen om discussies op een later moment te vermijden.  

Kwam je niet tot een akkoord of werd dit punt niet besproken? Dan is het gemeen recht van toepassing. Wanneer de koper de notariële akte ondertekend heeft, betaalt hij zijn aandeel in de onroerende voorheffing. Wanneer de koper reeds in zijn woning ging wonen of bezig is met renovatiewerken en dus ‘genot’ heeft van het goed, wordt er vanzelfsprekend verwacht dat de koper een aandeel mee betaalt van de onroerende voorheffing. Bijvoorbeeld: als de akte op 1 oktober wordt getekend bij de notaris, betaalt de koper 3/12de van de onroerende voorheffing en de verkoper 9/12de. Dit bedrag wordt tegen kwijting aan de verkoper betaald bij de akte, zodat hij het volledige bedrag aan de overheid kan overmaken. 

 

Bron: notaris.be

Maak samen met ons jouw verhaal