Malines Group | Nieuws | Het kadastraal inkomen...

Het kadastraal inkomen, wat is dat nu juist?

Vastgoednieuws

Het kadastraal inkomen, wat is dat nu juist?

2 mei 2022

Wanneer je een woning of appartement aankoopt, staat er bij de gegevens steeds het kadastraal inkomen (K.I.) vermeld. Maar wat is dat nu juist? Wat houdt het in en is het dezer dagen nog relevant? Onze vastgoedexpert David klaarde alles voor jou uit!

“Het kadastraal inkomen (KI) is de geschatte netto huurwaarde of het geschatte netto-inkomen dat een onroerend goed met name een woning of grond, zou opbrengen. Het KI werd voor het eerst bepaald op 1 januari 1975 voor alle onroerende goederen die op dat moment in België gelegen waren. 

Voor het overgrote deel van het onroerende goed vandaag in België is 1 januari 1975 dan ook het moment waarop het KI werd bepaald. 

Parameters die in rekening werden genomen voor het bepalen van het kadastraal inkomen waren of zijn nog altijd ligging, oppervlakte, type woning, configuratie van de woning (zoals aantal kamers, badkamers, wc’s, garage/carport) en type verwarming. 

De wetgeving voorziet dat kadastrale inkomens om de 10 jaar herschat zouden worden, maar dit is in de praktijk echter uitgebleven. Door het niet toepassen van deze door de wet voorziene herzieningen is beslist om vanaf 1991 het kadastraal inkomen jaarlijks te indexeren aan de consumptieprijzen. Zo bestaat sinds 1991 het geïndexeerd-kadastraal inkomen.  

Zo vind je op het aanslagbiljet van je onroerende voorheffing het kadastraal inkomen dat is vastgesteld op een bepaalde datum, alsook het geïndexeerd kadastraal inkomen.  

 

Waarvoor wordt het kadastraal inkomen toegepast? 

Het kadastraal inkomen (KI) heeft vandaag enkel nog een fiscale functie en vormt de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing en het onroerende inkomen dat in de personenbelasting belast wordt. 

 

Voorheen was het kadastraal inkomen ook een bepalende factor voor het bepalen van de registratierechten bij aankoop van een in België gelegen onroerend goed.  Zo kon je voor de aankoop van een in Vlaanderen gelegen onroerend goed genieten van het zogenaamd klein beschrijf of verminderde registratierechten indien het kadastraal inkomen lager was dan €745, dit voor de aankoop van de enige en eigen gezinswoning. 
 

Gezien er in de loop der tijd tal van woningen werden verkocht waarvan het KI werd bepaald op bv. 1 januari 1975 met een K.I. kleiner dan €745 daar deze woningen destijds maar van een beperkt comfort waren voorzien. Doch in werkelijkheid werden het overgrote deel van deze woningen in de loop der tijd al dan niet stapsgewijs gerenoveerd en van het nodige comfort en luxe voorzien, zonder dat het KI hiervoor werd herbekeken. Zo werden er soms woningen verkocht waarvoor het regime van klein beschrijf of verminderde registratierechten werd toepast voor de aankoop van een zogenaamde bescheiden woning, terwijl het in werkelijkheid luxueuze woningen en/of villa’s betrof. 

 

Sinds de recente hervorming van de registratierechten of het verkooprecht van 1 januari 2018 wordt er geen rekening meer gehouden met het KI voor het bepalen van het verkooprecht of registratierechten bij aankoop van een woning of ander onroerend goed. 

 

Wat is de onroerende voorheffing? 

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting die wordt berekend op het geïndexeerd kadastraal inkomen en is tevens variabel in functie van de gezinssamenstelling.   

Voor eigendommen gelegen in het Waals of Brussels gewest kunnen desgevallend andere heffingen worden toegepast.  

Indien je een eigendom bezit in het buitenland ben je verplicht hiervan ook aangifte te doen waarvoor een KI wordt bepaald dat je dient op te nemen in jouw personenbelasting.  

In geval dat je mede-eigenaar bent onder de vorm van een naakte of blote eigendom, zal de onroerende voorheffing ten laste worden gelegd van de vruchtgebruiker. 

In geval van verhuur van een eigendom wordt de onroerende voorheffing tevens ten laste gelegd van de eigenaar. 

 

Gunsttarief 

Om het aankopen of het bouwen van energievriendelijke woningen te stimuleren heeft de Vlaamse overheid beslist om een fiscaal voordeel toe te kennen voor gezinnen of personen die een woning aankopen met een E-peil lager dan 40 of 30 onder de vorm van een korting op de onroerende voorheffing.  Zo krijgt een gezin of personen die vandaag een BEN woning (Bijna-Energie-Neutraal) aankopen met een E-peil lager dan 40, vijftig procent korting op de onroerende voorheffing en dit gedurende vijf jaar. In het geval het een woning betreft met een E-peil lager dan 30 bedraagt deze korting zelfs honderd procent waardoor men gedurende vijf geen onroerende voorheffing dient te betalen.”