Malines Group | Nieuws | Malines Group | De syn...

De syndicus: jouw sleutel tot informatie bij aankoop appartement

Vastgoednieuws

De syndicus: jouw sleutel tot informatie bij aankoop appartement

3 juni 2021

Ben je van plan vastgoed te kopen? Dan krijg je van de verkoper zeker heel wat informatie over het pand bijeen. Bij de aankoop van een appartement, blijkt de syndicus dan weer de spilfiguur in het verkrijgen van bepaalde informatie.

Ben je van plan vastgoed te kopen? Dan krijg je van de verkoper zeker heel wat informatie over het pand bijeen. Bij de aankoop van een appartement, blijkt de syndicus dan weer de spilfiguur in het verkrijgen van bepaalde informatie.

Het bodemattest, het energieprestatiecertificaat, een postinterventiedossier, het attest van de keuring van de elektrische installatie... Het zijn maar enkele documenten die een verkoper ter beschikking moet stellen aan de kandidaat-koper van zijn woning.

Bij de verkoop van een appartement komt daar nog wat bovenop: daar moet de kandidaat-koper ook specifieke informatie over de mede-eigendom ontvangen. In een appartementsgebouw zijn er namelijk ook gemeenschappelijke delen, waarvan de verkoper mede-eigenaar is en waarover hij samen met de andere eigenaars in het gebouw beslissingen neemt. 

 

Mede-eigendom
Als kandidaat-koper is het uiteraard belangrijk dat je weet welke beslissingen dat zijn en of er grote kosten gepland staan. Denk aan een nieuw dak of een nieuwe lift. Zo word je achteraf niet met onvoorziene uitgaven geconfronteerd. De syndicus is wettelijk verplicht om op voorhand en bij het sluiten van een verkoopovereenkomst bepaalde informatie over de mede-eigendom mee te delen.

Voor het sluiten van een compromis of het ondertekenen van een bod of aankoopbelofte moet een potentiële koper onder meer deze informatie krijgen:

- Het bedrag van het werk- en reservekapitaal. Het eerste bedrag is de som van de voorschotten die mede-eigenaars betalen om de dagelijkse kosten van de gemeenschappelijke delen te dekken. Denk maar aan de elektriciteit voor de verlichting in de gemeenschappelijke gangen of het onderhoud van de tuin. Het reservekapitaal is het bedrag dat de mede-eigenaars al hebben gespaard om grotere uitgaven voor het gebouw te dekken, zoals het vernieuwen van het dak.

- De notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de voorbije drie jaar. Aan de hand daarvan kan een kandidaat-koper een beeld krijgen van eventuele gebreken in het appartementsgebouw en kosten die moeten worden gemaakt.

- Het bedrag van de eventueel verschuldigde bedragen van de uittredende mede-eigenaar/verkoper en de kosten die daarbij al gemaakt zijn.

 

Termijn van 15 dagen
De syndicus moet die informatie binnen de 15 dagen meedelen als de verkoper, zijn vastgoedmakelaar of notaris erom vragen. Behalve die informatieplicht moet de syndicus ook bij het opstellen van de authentieke akte door de notaris nog bepaalde financiële informatie over de verdeling van de gemeenschappelijke kosten meegeven. Het gaat dan onder meer om uitgaven waarover de algemene vergadering van mede-eigenaars zelf beslist heeft voor de vaste datum van de verkoop, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling gevraagd heeft. Die info moet de notaris via een aangetekend schrijven opvragen bij de syndicus. De syndicus mag de info per mail versturen binnen de 30 dagen.

 

Wat als die informatie niet op tijd wordt meegedeeld?
Kan de verkoop doorgaan als die informatie niet of na de termijn wordt bezorgd? Een bod is in principe bindend, je kunt dus niet zomaar van een aankoop afzien. Als er informatie ontbreekt, kun je het ondertekenen van de authentieke akte uitstellen tot de gevraagde info beschikbaar is. Of je kan een opschortende voorwaarde laten toevoegen. Dan vindt de verkoop enkel plaats als de informatie bijvoorbeeld binnen de 14 dagen wordt verkregen en als ze niet nadelig is. Met nadelig bedoelen we: stel dat de algemene vergadering vlak voor de datum van aankoop beslist heeft het appartementsgebouw te renoveren en je van de aankoop had afgezien als je dat geweten zou hebben. Dan kan je de verkoop ontbinden via die opschortende voorwaarde.

 

Maar het werkt ook omgekeerd
Ook de notaris moet informatie meedelen aan de syndicus. Denk maar aan de dag waarop de akte verleden is. Dat stelt de syndicus in staat een correcte afrekening op te stellen voor de uittredende mede-eigenaar/verkoper. 
Belangrijk: al het geld dat de verkoper in het reservefonds stak, kan hij niet terugvorderen. Hij kan er wel rekening mee houden bij het instellen van de verkoopprijs. 

Wat doet een syndicus?
Een syndicus staat in voor het dagelijkse beheer van de mede-eigendom of de gemeenschappelijke delen van een gebouw. Denk aan de lift, de inkomhal, de tuin of de toegangspoort en de ondergrondse garages. Als in de hal een lamp stuk is of als de tuin een onderhoudsbeurt nodig heeft, dan regelt de syndicus dat. Hij beheert ook de tegoeden van de mede-eigenaars, zoals de rekening waarop de maandelijkse lasten worden gestort, en het reservefonds. De syndicus staat ook in voor het organiseren van de jaarlijkse algemene vergadering, waarop mede-eigenaars beslissingen nemen over de gemeenschappelijke delen van het gebouw.