Malines Group | Nieuws | Nieuwbouw kopen doe je...

Nieuwbouw kopen doe je zo!

Nieuwbouw

Nieuwbouw kopen doe je zo!

31 maart 2022

Wanneer je beslist om op zoek te gaan naar een nieuwe thuis of investering, is nieuwbouw steeds een interessante piste om over na te denken. Hier gaan namelijk tal van voordelen mee gepaard. Hoe het aankopen van nieuwbouw in zijn werk gaat, leggen we hier klaar en duidelijk voor je uit.

Nieuwbouw stappenplan 

Nieuwbouw kopen: allemaal goed en wel, maar hoe begin je eraan? We nemen je graag mee doorheen het hele aankoopproces. Hieronder maakten wij voor jou een duidelijk overzicht met de stappen die we doorlopen wanneer je geïnteresseerd bent in een project, of nog moet beginnen aan je zoektocht.  

 

We ontvangen je graag op kantoor om verschillende nieuwbouwprojecten die aansluiten bij je zoekcriteria samen te overlopen aan de hand van 3D-visualisaties, een lastenboek en plannen. Zo krijg je een duidelijk beeld van hoe het project eruit zal komen te zien. Op deze manier zorgen we ervoor dat je je een zo levendig mogelijk beeld kan vormen van je toekomstige thuis en loodsen we je doorheen het project.  

Wanneer je de knoop doorgehakt hebt en weet welke woning of appartement jouw nieuwe thuis of investering wordt, kan het avontuur beginnen. Je tekent een reservatieovereenkomst: dit is een eenvoudig document dat jouw gegevens bevat, de gegevens van het pand dat je wenst aan te kopen en je notariskeuze. De aankoopprijs wordt hier ook steeds duidelijk in opgenomen dewelke we in een volgend stadium opsplitsen in een deel voor de grond en een deel voor de constructie.  

Zodra we de getekende reservatieovereenkomst van jou hebben ontvangen, maakt de notaris van de bouwheer het compromis op dewelke we vervolgens doorsturen aan jouw notaris ter nazicht. Doorgaans kunnen we +/- 2 weken later overgaan tot ondertekening van het compromis. 

Bij ondertekening van het compromis vragen we een voorschot van maximum 5% van de aankoopsom op de derdenrekening van de projectnotaris over te maken. 

Binnen uiterlijk 4 maanden na ondertekening van het compromis zal de akte verlijden. Dan zal je de grond aankopen en de registratierechten op het grondaandeel betalen. Het voorschot dat je reeds betaalde, zal op deze som in mindering gebracht worden. 

De constructiewaarde betaal je stap per stap naarmate de werken vorderen. Per schijf betaal je dan ook BTW op die schijf. 

De laatste schijf van de constructiewaarde betaal je steeds bij de voorlopige oplevering. Dit is tevens het moment waarop je gewacht hebt: je mag in je nieuwe thuis intrekken! Je krijgt de sleutel en wordt in je woning of appartement rondgeleid door de bouwheer. Zo kan je vaststellen dat alles werd afgewerkt volgens afspraak. De voorlopige oplevering is met andere woorden het moment waarop eventuele zichtbare gebreken worden aangehaald. Je mag je hierin ook laten bijstaan door je eigen specialist (bijv. architect) om zo niets over het hoofd te zien. 

Ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering vindt vervolgens de definitieve oplevering plaats. Dit is jouw waarborg voor eventuele verborgen gebreken dewelke je alsnog kan briefen aan de bouwheer. Let wel: enkel de gebreken die al aanwezig waren voordat je in je nieuwe woning introk, worden nog in orde gemaakt door de bouwheer, bijvoorbeeld een lekkende sifon.  

Welkom thuis! 

 

Bescherming 

Wanneer je beslist een nieuwbouwpand te kopen, maar de werken nog niet gestart zijn, is er vaak weinig tot niets te zien van bouwwerken op de locatie waarop de residentie zal komen. Dat is waarvoor de wet-Breyne werd opgemaakt. De wet Breyne reguleert alle woningen in aanbouw in België en garandeert zo een uitgebreide bescherming voor de koper. Deze wet legt vast wie verantwoordelijk is voor de bouwwerken en voorziet financiële garanties voor de koper. 

 

De garanties die de wet biedt, zijn onder andere: 

﹒Het voorschot dat je bij het sluiten van het contract betaalt, mag niet meer dan 5% van het totale bedrag van het contract bedragen. 

﹒Het saldo moet in schijven worden betaald. Deze worden op voorhand vastgelegd en mogen niet hoger zijn dan de waarde van de verrichte werkzaamheden. 

﹒De totaalprijs wordt vooraf vastgelegd (met de mogelijkheid tot herziening, maar onder bepaalde voorwaarden); 

﹒De verplichting om de woning in twee fasen op te leveren: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering (minstens één jaar na de voorlopige oplevering). 

﹒Een verplichte financiële garantie die de toekomstige eigenaar beschermt als de onderneming haar verplichtingen niet nakomt (bv. faillissement). 

﹒Duidelijk omschreven aansprakelijkheden: de onderneming (bouwheer en architect) is gedurende tien jaar aansprakelijk voor elk ernstig gebrek - zichtbaar of verborgen - dat de stabiliteit of de stevigheid van de woning aantast. Deze periode begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering. 
 

 

Waarom kiezen voor nieuwbouw? 

﹒Praktisch alle nieuwbouwprojecten vallen onder de BEN-norm. Dit wil zeggen dat ze bijna-energieneutraal zijn. Gevolg? U zal gedurende 5 jaar genieten van 50%, of zelfs 100% korting op uw onroerende voorheffing. Los hiervan geniet je uiteraard ook dagelijks van een lager energieverbruik. 

﹒Bij nieuwbouw heb je veel te kiezen naar eigen wens. Afwerking van vloer, keuken en sanitair kan steeds naar eigen smaak en stijl, dit volgens het vooropgestelde lastenboek.  

﹒Veel van onze nieuwbouwprojecten vallen (onder voorwaarden) onder het verlaagde btw-tarief van 6% btw omdat een voormalige bebouwing gesloopt werd door de bouwheer op deze site. Kopers die hun nieuwe aankoop als enige en eigen woning zullen benutten, zich zullen domiciliëren bij oplevering, waarbij de oppervlakte van hun eigendom niet meer 200m2 bedraagt en deze voorwaarden vervuld zullen blijven gedurende een termijn van minstens 5 jaar, komen hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor dit verlaagde tarief. Exacte informatie over deze voorwaarden bekijken we graag met jou op een afspraak. 

 

Wet Breyne - Wat is de wet Breyne? - Economie FGOV