Malines Group | Nieuws | Een EPC voor de gemene...

Een EPC voor de gemene delen van jouw appartementsgebouw: zo vermijd je boetes

Vastgoednieuws

Een EPC voor de gemene delen van jouw appartementsgebouw: zo vermijd je boetes

13 november 2023

Als vastgoedkantoor begrijpen we maar al te goed hoe cruciaal het is om op de hoogte te zijn van de energiezuinigheid van je gebouw. Wist je dat je sinds 1 januari 2022 verplicht bent een EPC van de gemene delen voor te leggen voor grote flatgebouwen van 15 eenheden of meer? Voor middelgrote gebouwen (5 tot 14 eenheden) trad deze verplichting in werking aan het begin van dit jaar en vanaf begin volgend jaar zouden ook eigenaars van flatgebouwen met twee tot vier eenheden moeten voldoen aan deze verplichting.

Het EPC GD (gemene delen) biedt gedetailleerde informatie over zaken als het dak, de buitenmuren en de gezamenlijke verwarmingsinstallatie. Deze gegevens spelen niet alleen een rol bij het beoordelen van de individuele energieprestaties van elk appartement, maar beïnvloeden ook het energielabel, variërend van A tot F.

 

Momenteel zijn ongeveer 40.000 EPC's voor gemeenschappelijke delen opgemaakt, terwijl naar schatting 120.000 gebouwen onder de verplichting vallen. Het is opvallend dat veel eigenaars nog geen actie hebben ondernomen, ondanks twee jaar de tijd te hebben gehad.

 

Bovendien is het belangrijk om te beseffen dat het EPC van de gemeenschappelijke delen een aanzienlijke invloed heeft op het EPC van de individuele appartementen. Hoe meer relevante informatie aan de energiedeskundige wordt verstrekt, hoe nauwkeuriger en correcter het certificaat zal zijn. Eigenaars die niet op tijd een geldig EPC kunnen voorleggen, riskeren een boete van 500 euro tot maar liefst 5.000 euro.

 

Bij verkoop moet de eigenaar een kopie van het EPC van de gemeenschappelijke delen aan een kandidaat-koper of -huurder kunnen tonen. Het attest is tien jaar geldig, maar moet onmiddellijk worden aangepast bij werken die de energetische prestaties van de gemeenschappelijke delen beïnvloeden: bijvoorbeeld het vernieuwen of uitbreiden van de isolatie. Een geldig EPC GD is niet alleen vanuit wettelijk oogpunt essentieel, het draagt ook bij aan een beter zicht op een correcte vraagprijs.

 

Bron: De Tijd